Dziś polityka nie lubi prawdyTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.
 

« niepodległy.pl
podobna tematyka
Winien, nie winien, płacić powinien (Polska)
 strona główna działy tagi o autorze szukaj 
Polska2019.08.29 10:08

Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila

 

Czy Sąd Najwyższy stworzy precedens?

 
26 sierpnia w Sądzie Najwyższym skierowano na posiedzenie niejawne w dniu 4 września br. skargę kasacyjną Zakonu Chrystusowców od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2.10.2018 r. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego, w którym na rzecz powódki Ż.K. zasądzono   od Zakonu zadośćuczynienie za krzywdę w  kwocie 1 mln złotych z odsetkami  oraz comiesięczną rentę w wysokości 800 zł.

 

Kwoty te powódka ma otrzymać za szkody psychologiczne (uszczerbek na zdrowiu  w wysokości 10%) powstałe w efekcie czynów pedofilnych, których dopuścił się wobec niej w okresie od czerwca 2006 r. do początku lipca 2007 r.  były już zakonnik Chrystusowców Roman B. Renta została przyznana na koszty comiesięcznej terapii psychologicznej. Powódka w czerwcu 2006 roku miała 13 lat.

Kwoty zasądzono od zakonu pomimo tego, że sądy obu instancji uznały, że Chrystusowcy nie mieli wiedzy  odnośnie nagannego procederu księdza Romana B., a  stosowne informacje uzyskali dopiero w momencie jego aresztowania (odbył on potem karę 4 lat więzienia). Sądy wywiodły z powyższego, że z tych względów brak jest podstaw dla przypisania odpowiedzialności Chrystusowców na podstawie art. 416 k.c. Jako podstawę prawną wyroku przyjęto art. 430 k.c., twierdząc, iż „odpowiedzialność kościelnej osoby prawnej nie różni się od odpowiedzialności innych osób prawnych, w tym Skarbu Państwa”.

Skarga kasacyjna Zakonu wpłynęła do Sądu Najwyższego w dniu 11 marca 2019 roku. Jej treść nie została upubliczniona. 4 września odbędzie się w SN posiedzenie niejawne w sprawie  przyjęcia lub odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Jednoosobowo orzekać będzie sędzia Krzysztof Strzelczyk.

Termin jest dość nagły, zwłaszcza dlatego, iż 12 września Sejm RP ma rozpocząć procedowanie nad projektem ustawy, przewidującym rezygnację ze wstępnej kontroli skarg kasacyjnych w Sądzie Najwyższym.

Sprawa odszkodowania dla Ż.K. budzi duże zainteresowanie, gdyż po raz pierwszy w Polsce orzeczono o odpowiedzialności kościelnej osoby prawnej na podstawie art. 430 kc.

Okoliczności sprawy są wysoce kontrowersyjne, gdyż powódka Ż.K. jest reprezentowana przez adwokata lewackiej fundacji „Nie lękajcie się” (jego honorarium to 30% prowizja od wygranej). Fundacja zasłynęła ostatnio m.in. tym, że jej szef publicznie przedstawiał się jako ofiara pedofilii, co okazało się fałszem. Kłamstwo to przybrało formę wyjątkowego skandalu, gdyż człowiek ten nie tylko oszukał papieża Franciszka (przyjął on Lisickiego w Watykanie i nawet pocałował go jako rzekomą ofiarę w rękę), ale pod pretekstem ciężkiej choroby wyłudził też pieniądze od ofiary księdza pedofila - Ż.K. i domagał się pieniędzy od braci Sekielskich, autorów filmu "Tylko nie mów nikomu".

Powódka Ż.K. jest objęta szczególną opieką medialną „Gazety Wyborczej”. Jako pierwsza pisała o niej reportażystka Kopińska, a potem inne autorki. Informacje podawane przez te osoby są daleko nieścisłe. Kolportuje się na przykład informacje, że Ż.K. była przez zakonnika więziona, bita i gwałcona. Ustalenia prokuratury i sądów nie potwierdzają tych rewelacji. Sądy stwierdzały uzależnienie ofiary od zakonnika (ewentualną przemoc psychiczną), a rzekome „więzienie” to tylko perfidna figura stylistyczna. Pierwszy kontakt erotyczny między pokrzywdzoną a Romanem B. nastąpił w czerwcu 2006 r. Ż.K. była w tamtym okresie dwukrotnie całowana i dotykana przez zakonnika podczas korepetycji, których jej udzielał, ale w czasie wakacji przebywała w domu rodzinnym. Po rozpoczęciu roku szkolnego (w gimnazjum katolickim, do którego przyjęcie załatwił jej Roman B.)  przez 3 tygodnie mieszkała u państwa M. Potem mieszkała w Domu w S.D., gdzie chrystusowiec ją odwiedzał. Na początku 2007 roku zamieszkała w mieszkaniu matki zakonnika, która przebywała wówczas w USA. Początkowo małoletnia korzystała z pokoju wspólnie z drugą lokatorką J. H. Po jakimś czasie zakonnik wypowiedział J.H.  umowę najmu. Następnie od marca do czerwca 2007 roku z pokoju Ż.K. korzystała też studentka A. W.  W tym to czasie – podczas nieobecności innych osób - dochodziło do zbliżeń między Ż. K. a Romanem B. Potem, z powodu kłopotów w nauce, powódka została przeniesiona do szkoły w B. (był to warunek zaliczenia klasy w gimnazjum). W efekcie powódka ponownie trafiła do domu rodzinnego. Od tego czasu nie spotykała się już z Romanem B. A zatem nigdy nie miało miejsce jakieś „więzienie”. Powódka w każdej chwili mogła zerwać intymne kontakty z zakonnikiem B.

Wokół tej sprawy nadal rozpowszechniane są fałszywe narracje o czasie trwania przestępstwa (który podawany jest o połowę dłuższy) , rzekomym więzieniu i biciu. Twierdzi się nawet wbrew faktom i treści pozwu, że powódka w czasie czynów pedofilnych miała mieć 12, a nie 13 lat i być poddana w tym okresie aborcji.  To wierutne kłamstwa. Sądy bez wątpliwości  ustaliły wiek ofiary (13-14 lat), czas przestępstw i ich zakres. Żadnej aborcji nie było. Obcowanie intymne z małoletnią jest oczywiście czynem haniebnym, ale dodatkowe dramatyzowanie okoliczności czynu jest podejrzane. Tym bardziej, że na podstawie tych kłamstw organizowane są różne akcje publiczne. Ostatnio kolportowano petycję do Chrystusowców, domagając się od nich wycofania kasacji, a także zarzucano kłamstwa i brak empatii rzecznikowi prasowemu zakonu, który odmówił podania tajnych informacji z procesu kanonicznego (w jego efekcie usunięto Romana B. z zakonu) oraz nie ujawnił szczegółów na temat pomocy, której zakon chciał udzielić powódce dobrowolnie.

Zakon zachowuje się w tej sprawie z wyczuciem i dyskretnie, nie naruszając dóbr osobistych powódki, a jej obrońcy medialni ustawicznie oczerniają władze Chrystusowców  i fałszywie przedstawiają stan faktyczny sprawy. W interesie powódki jest też prowadzony na FB blog, w którym w niezwykle sugestywny i  fachowy sposób (w języku pojęć psychologicznych) są przedstawiane przeżycia i emocje ofiary. Blog ma rzekomo prowadzić sama pokrzywdzona z wykształceniem gimnazjalnym. Sugeruje się, że cierpienie jest cały czas tak samo intensywne, a powódka nie jest w stanie prowadzić normalnego życia.  Z akt sprawy wynika jednak, że najcięższy okres traumy Ż. K. ma już za sobą. Po przedostaniu się do wiadomości publicznej informacji o jej rocznym molestowaniu seksualnym przez zakonnika, powódka spotkała się z silnym ostracyzmem ze strony otoczenia,  załamała się i kilkukrotnie była leczona w szpitalu psychiatrycznym. Ostatni pobyt w szpitalu miał miejsce w październiku 2010 r. Od tego czasu pokrzywdzona dobrze sobie radzi, potrafi skutecznie zabiegać o swoje interesy i korzystać z rozmaitych świadczeń.

Fałszywa narracja wokół sprawy  wygląda na przemyślaną lewacką ustawkę w celu zbudowania w Polsce precedensu sądowego do wypłacania ofiarom „kościelnej” pedofillii bardzo wysokich odszkodowań.

Co zrobi Sąd Najwyższy? Przekonamy się w środę.

 

Poprzednie teksty:

https://rebeliantka.neon24.pl/post/146198,ustawka-ws-kasi-i-lewactwo-w-amoku

https://rebeliantka.neon24.pl/post/145877,wyrok-za-pedofila-kasa-i-antyklerykalowie-w-amoku

https://rebeliantka.neon24.pl/post/145742,jutro-w-poznaniu-osadza-zakon

 

 
864 odsłony  średnio 4,4 (8 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Ż.K., Kasia - ofiara pedofila, odszkodowanie za czyny pedofilne, przedsąd w SN.
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.08.29 o 22:17
Aby nie przeciągać i kilka razy nie tracić czasu wkleję komentarze z n24 których nie zdążyłaś usunąć - bo jak to w Twoim stylu prewencyjnie zbanować już tak:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

@Rebeliantka 11:06:43
"Zakon proponował pomoc, ale ofiara wolała oczerniać zakon i żądać bardzo wysokich restytucji. Jeśli sądzi Pan, że to w porządku, to gratuluję poczucia moralności."

Niedawno napisałem że jesteś SEKCIARĄ
I wedle tego na podstawie Twego cytatu rozumiem że według Twojej skrzywionej "logiki" moralnym jest GWAŁCENIE 13-to latki i uciszanie jej poprzez proponowanie kontaktu z np. psychologiem

cyt.: GRATULUJĘ POCZUCIA MORALNOŚCI

HADES
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

@Rebeliantka 10:16:30
"Sprzeciwiający się zasądzonemu wyrokowi zwracają uwagę, że został on wydany pomimo “uzasadnionych wątpliwości”, przemawiających na korzyść oskarżonego"

Jakie to okoliczności przemawiające na korzyść tego PEDOFILA były:

Dziewczynka nie czuła bo wcześniej:
- usypiał ją eterem?
- podduszał?
- ogłuszał uderzeniem lichtarzem?
- czy filmowo walił pięścią w buźkę?
A może dlatego że po wszystkim pozwalał się jej umyć?
Czy też może dawał miętówkę dla zabicia "smaku"?

Jak to trzeba mieć nasrane pod deklem aby takie debilizmy wypowiadać
Typowe sekciarskie debilstwo tyle że dodatkowo wymieszane z kurestwem

Hades

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PRACODAWCA ODPOWIADA ZA CZYNY SWOJEGO PRACOWNIKA DOKONYWANE W CZASIE JEGO PRACY !!!!!
A ŻE KLECHA TO PONOĆ SŁUŻBA CAŁĄ DOBĘ TO PRACODAWCA ODPOWIADA ZA WSZYSTKIE JEGO CZYNY DOKONYWANE NA "KONTRAHENTACH" FIRMY

A teraz WYJ i ciągnij tę sagę tygodniami - jak każdą gdy wytknie Ci się błędy w rozumowaniu, manipulację czytelnikiem, czy zwykłą .....
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
interesariusz, 2019.08.29 o 20:04
a to dobre, państwo nie odpowiada za czyny swoich urzędników, a zakon to i owszem ?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.08.29 o 22:24
Od kiedy to Państwo nie odpowiada za czyny swoich urzędników?
Za niektóre tak - lecz czym innym jest to wyegzekwować
Lecz tutaj w przypadkach PEDOFILII tylko SEKCIARSTWO i zwykle zbydlęcenie, oraz wręcz KURESTWO może takie przestępstwa tłumaczyć i bronić
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.08.29 o 22:58
Tylko człowiek ograniczony umysłowo lub wielkiej złej woli mógł się dopatrzyć w tekście obrony pedofilii.

Czyn został potępiony i ukarany (4 lata więzienia, usunięcie z zakonu).

Natomiast czym innym jest procedowanie w sprawie, kto powinien zapłacić odszkodowanie i w jakiej wysokości.

Ofiara i jej pomocnicy nie mają prawa dopuszczać się oszczerstw wobec chrystusowców, którzy o nagannych czynach Romana B. nie wiedzieli.

I jeszcze jedno. Ponieważ nienawidzisz KK, bardzo ci pasują próby wyszabrowania kościelnych pieniędzy od niewinnych. Ja nie podzielam takiego stanowiska.

Twoje myślenie jest żydowskie. Żydzi też chcą kasy od Polaków, tylko dlatego, że na terenie Polski były obozy śmierci. Nie interesuje ich, kto zabijał, tylko że tzw. holokaust dział się przy rzekomej bezczynności naszego narodu.

A teraz, wynoś się stąd. Nie życzę sobie twojej obecności.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
[...]   
HADES, 2019.09.04 o 11:25
Treść niezgodna z regulaminem.
(Jarosław Ruszkiewicz 2019.09.04 11:25)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   ocenzurowany
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.08.31 o 20:09
Odpowiem w Twoim języku, antykościelny bydlaku, bo innego nie rozumiesz:

Nie życzymy sobie, aby antykościelne bydło narzucało Polsce zasadę: winien, nie winien, płacić powinien.

Nie życzymy sobie tutaj żydowskich zasad i satanistycznego chamstwa.

Precz!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Wican, 2019.09.01 o 20:50
Pwnie to obywatele polscy. Hades też za nich odpowiada. Czyli jesteś obrońcą pedofili. Ja tylko zastosowałem twoją lewacko-żydowską logikę
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.08.31 o 20:10
"Czyn został potępiony i ukarany (4 lata więzienia, usunięcie z zakonu)"

A tak to nie ma sprawy...

Menipulantka pójdzie na wycieczkę do stalowni i gościu dla jaj wyleje na nią płynną stal, skóra odejdzie od kości, do końca życia będzie jako warzywo w łóżku i powie: OK ja nic nie chce, przecież tego chłopa zwolinili

Albo kupi w salonie nowe auto, zarejestruje, przyjdzie po obiór a właściciel salonu: wie Pani wyszla kicha, nasz pracownik kompletnie je rozwalił i nadaje się tylko do kasacji, ale nie ma się czym martwić już go zwolniłem i może Pani kupić sobie drugie - akurat mam w takim samym kolorze

ITD ITP.

I tylko WATYKAŃSKI SEKCIARZ/SEKCIARA MOŻE TAKIE DEBILIZMY WYPISYWAĆ BY CHRONIĆ BATMANÓW
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.08.31 o 20:19
Jak byłeś durny, tak nadal jesteś. Kościół nie zajmuje się usługami seksualnymi, nikomu ich nie zlecał, a pedofilię potępiał i potępia. Więcej, potępia seks pozamałżeński.

Wyczynów zakonnika nie spostrzegł, bo zarówno on, jak i "pokrzywdzona" bardzo sprawnie to ukrywali.

A teraz precz z mojego blogu.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
[...]   
HADES, 2019.09.04 o 11:27
Język, trochę więcej wstrzemięźliwości.
(Jarosław Ruszkiewicz 2019.09.04 11:27)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   ocenzurowany
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.08.31 o 22:19
Myślisz, że jak będziesz darł ten wredny pysk, to fakty będą inne niż są?

Nie wiem, jak można być takim kiepem, aby utożsamiać patologię i grzech z normalną działalnością, która patologii i grzechu zabrania.

Przy okazji po raz kolejny wyjaśniam, że duchowni nie są pracownikami Kościoła.Zamiast drzeć przysłowiową mordę, w końcu przeczytaj:
+www.gosc.pl

"Dziewczynka" 13-14 lat, to nie dziecko, tylko nastolatka. Nikt w wymiarze sprawiedliwości nie dał jej wiary co do następujących okoliczności:

"Nie dano wiary pokrzywdzonej, że sprawca stosował wobec niej przemoc fizyczną, przymus psychiczny i kontrolował każdy jej krok. Z opisu czynu wyeliminowano też nadużycie przez zakonnika zaufania pokrzywdzonej".

To jest cytat z wyroku SA w Poznaniu.

Ty próbujesz narzucić jakąś fałszywą wersję rzeczywistości. Tzw. dziewczynki w tym wieku to nierzadko nie żadne prawdomówne lelije, tylko osoby kalkulujące korzyści z różnych zachowań.

Nie wolno dorosłemu mężczyźnie obcować z małoletnią, bo tak stanowi prawo. Zakonnik dopuścił się ciężkiego przestępstwa, ale okoliczności były, jakie były. Odszkodowanie przyznano od zakonu, który nie miał nic wspólnego z tymi czynami, nie wiedział o nich, a gdy się dowiedział, to natychmiast potępił.

I jeszcze jedno, gdyby nie fałszywe medialne info w tej sprawie, kolportowane przez "Wyborczą", to z całą pewnością nie przyznano by tak wysokich restytucji. Pod salą na wyrok oczekiwało kilkudziesięciu dziennikarzy.

I jeszcze raz proponuję. Nie pojawiaj się na tym blogu z tymi antykościelnymi fobiami.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 09:17
"Myślisz, że jak będziesz darł ten wredny pysk, to fakty będą inne niż są?"

Rozumiem że to Watykańskie "przekażmy sobie znak pokoju"

Ale masz po części rację: fakty są takie, jakie są:

Pracownik gwałcił dziecko w czasie pracy na terenie zakładu pracy i odpowiada za to również jego pracodawca, który zawsze może założyć sprawę o regres dla swojego pracownika
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 09:23
Odpowiedziałam w twoim języku. Miej pretensje do samego siebie, prowokatorze.

Bezsporne jest, że zachowujesz się jak szkolony, ubecki prowokator.

Tylko dla porządku ponownie zaznaczam. Duchowny, to nie pracownik. Zakon, to nie zakład pracy. Z ustaleń wymiaru sprawiedliwości wynika, że gwałtów nie było.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 18:15
"Z ustaleń wymiaru sprawiedliwości wynika, że gwałtów nie było"

Więc jeśli gwałtów nie było to dlaczego Sąd skazał go na 4 lata za gwałty, a przełożeni za to samo zwolnili z pracy?

Najpierw Sąd skazał za gwałty których nie było, a później przełożenie niewinnego ksiundza wywalili na zbity pysk ???

Czytasz czasami to co naklikasz?
Te ŁGANIE na siłę nie zawsze Ci wychodzi :)) :)) :))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 18:19
Sąd go nie skazał za gwałty, tylko za obcowanie płciowe z małoletnią. To jest inny artykuł kk. Dokładnie Art. 200 § 1 kk.

Nie znasz się, ale bluzgasz. Zupełnie jak nie przymierzając rozjuszony debil.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 09:23
"Nie wiem, jak można być takim kiepem, aby utożsamiać patologię i grzech z normalną działalnością, która patologii i grzechu zabrania"

1- "Pod latarnią najciemniej"

2- korporacja Watykańska a w zasadzie jej pracownicy są najliczniejszą grupą zawodową w której szeregach jest statystycznie najwięcej pedałów i pedofili
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 09:26
Statystyki mówią odwrotnie - takich przestępstw jest wśród duchownych najmniej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 17:57
"Statystyki mówią odwrotnie - takich przestępstw jest wśród duchownych najmniej"

Jeśli badania są prowadzone na podstawie danych z episkopatu - natomiast inaczej wyglądają one wzięte z Ministerstwa Sprawiedliwości lecz nie ze spisu który jest zakłamany gdyż nie wpisuje się do nie go właśńie tylko JEDNEJ GRUPY ZAWODOWEJ: KSIUNDZÓW - a z rejestru osób skazanych czy też oskarżonych
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 18:02
A skąd to niby wiesz? Jesteś policjantem, pracownikiem MS, Ub-kiem, KOD-owcem czy zwykłym lewackim zmyślaczem, nienawidzącym KK?

Jak masz wiarygodne dane, to daj do nich link.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 09:26
"Przy okazji po raz kolejny wyjaśniam, że duchowni nie są pracownikami Kościoła.Zamiast drzeć przysłowiową mordę"

1- Jeśli sama masz mordę to nie każdy również musi ją mieć

2- tzw. "duchowni" wykonują polecenia służbowe wydawane im przez ICH zwierzchników, na ICH terenie i dostają za to wynagrodzenie, a po osiągnięciu wieku emerytalnego przechodzą na emeryturę - więc są zwykłymi PRACOWNIKAMI - a że dla zmyłki ktoś chce inaczej to nazwać to już nie mój problem
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 09:40
Zastosowałam twój język. Innego nie rozumiesz, jak wynika z twoich wcześniejszych wypowiedzi.

Dodatkowo podaję, bo nie chce ci się czytać:

Obowiązki wykonywane przez duchownego pracującego w parafii nie odpowiadają klasycznemu zatrudnieniu w rozumieniu prawa pracy. Duchowni ci nie mają „pracodawcy”, który za wykonywaną przez nich w parafii pracę płaciłby im umówione „wynagrodzenie”

Księża pracujący w parafii podlegają władzy zwierzchniej biskupa diecezjalnego, ale to nie praca w parafii podporządkowuje duchownych biskupowi. Podległość ta wynika z przyjętych święceń kapłańskich, a jej podstawy prawne określa Kodeks Prawa Kanonicznego. Podobnie jest z podległością zakonników.

Ani księża ani zakonnicy nie otrzymują też żadnego wynagrodzenia od "zwierzchników". Utrzymują się z dobrowolnych ofiar wiernych, a zatem „finansowani” są przez podmiot, który z ich „zatrudnieniem” nie ma żadnego związku.

„Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła” (rozdział „Utrzymanie duchownych i osób konsekrowanych”) podaje, że każdy duchowny w kwestii zabezpieczenia socjalnego podlega prawu polskiemu, jest więc zobowiązany m.in. do zgłoszenia się do ubezpieczeń, opłacania należnych składek i wypełniania stosownej dokumentacji
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 18:19
Nie interesują mnie opisy

Ksiundze są pracownikami swoich przełożonych - a że dla zmyłki i dodania "powagi" inaczej to nazwano guzik mnie to interesuje
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 18:20
A wiec jesteś nadętym ignorantem, który ignorantem chce pozostać.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 09:26
""Dziewczynka" 13-14 lat, to nie dziecko"

Dla mnie i dla jakiejś 90% populacji TAK

Zaś dla zwyrodnialców i ich obrońców NIE - ale to nie zwalnia ich z odpowiedzialności
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 09:48
Dla ludzi używających rozumu jest jasne, że "dziecko" w wieku 13-14 lat ma pełne rozeznanie że kontakty intymne z księdzem są rzeczą niewłaściwą.

"Dziecko" może nie wiedzieć, że ksiądz się dopuszcza przestępstwa, ale dobrowolnie i bez przymusu tkwiło w tej relacji przez około rok, nikomu nic nie mówiąc i ukrywając ten fakt przed wszystkimi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
[...]   
HADES, 2019.09.04 o 12:24
Język niedopuszczalny
(Jarosław Ruszkiewicz 2019.09.04 12:24)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   ocenzurowany
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 18:34
Wina przestępcy została ustalona i poniósł za nią karę.

Dziewczyna tkwiła w tym związku bez przymusu nikogo nie informując.

To ty jesteś osobnikiem ograniczonym umysłowo, jeśli nie rozumiesz, że to jest twardy fakt nie rozpatrywany w kategoriach prawniczej winy, a tylko niedojrzałości pokrzywdzonej.

Taką niedojrzałość co do zasady się zakłada, chociaż nie każda nastolatka uwikłałaby się w taki związek. Gdyby Ż. K. nie była małoletnia, ksiądz by nie został skazany przez sąd świecki za obcowanie płciowe z nią.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 09:48
"Ty próbujesz narzucić jakąś fałszywą wersję rzeczywistości. Tzw. dziewczynki w tym wieku to nierzadko nie żadne prawdomówne lelije, tylko osoby kalkulujące korzyści z różnych zachowań"

1- już napisałem: nie sądź innych po sobie samej

2- to bez znaczenia, gdyż
- przepisy jasno określają wiek (A NIE WYGLĄD)
- tacy ZWYRODNIALI PEDOFILE W CZARNYCH SUKIENKACH to nie dość że ludzie dojrzali to i PONOĆ jakoś tam wykształceni więc można założyć ze wiedzą co jest dobre a co złe, oraz czy łamanie prawa jest dopuszczalne
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 11:47
Manipulujesz, jak klasyczny ubek.

Dziewczę tkwiło w tym związku bez przymusu, co ustalił wymiar sprawiedliwości.

Wielokrotnie podkreślałam, że czyny księdza to przestępstwo i ohyda. Zakon wyrzucił księdza ze swoich szeregów i stanu duchownego po przeprowadzeniu koniecznych procedur prawa kanonicznego.

21.06.2008 r. zatrzymano zakonnika R.B., a 2 dni później został aresztowany. W dniu 24 czerwca 2008 roku Wikariusz Generalny Zakonu był u R. B. w Areszcie Śledczym i nałożył na niego suspensę zabraniającą wykonywania wszelkich aktów władzy, święceń i noszenia stroju duchownego. W czasie tego spotkania podejrzany przyznał się do popełnienia przestępstwa na szkodę Ż.K.

O sprawie natychmiast powiadomiono Kongregację Nauki Wiary.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
[...]   
HADES, 2019.09.04 o 12:25
Niedopuszczalny język
(Jarosław Ruszkiewicz 2019.09.04 12:25)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   ocenzurowany
[...] 
Rebeliantka, 2019.09.04 o 12:28
Język... Jeśli słusznie wymagasz od innych, sama też stosuj i nie daj się prowokować.
(Jarosław Ruszkiewicz 2019.09.04 12:28)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   ocenzurowany
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 18:37
Podawałam też już poprzednio, że sądy nie dały wiary pokrzywdzonej, że sprawca stosował wobec niej przemoc fizyczną, przymus psychiczny i kontrolował każdy jej krok. Z opisu czynu wyeliminowano też nadużycie przez zakonnika zaufania pokrzywdzonej.

Resztę sobie dośpiewaj.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 18:22
Nie rozumiesz języka polskiego. Nikt nie zwolnił z winy przestępcy.

Natomiast dziewczyna popełniła błąd nie informując nikogo lub celowo nie informowała.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 09:56
"Zakonnik dopuścił się ciężkiego przestępstwa, ale okoliczności były, jakie były"

Okoliczności nie mają znaczenia: GWAŁCIŁ DZIECKO
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 09:59
W świetle ustaleń wymiaru sprawiedliwości (prokuratury i 6 składów orzekających) nie było gwałtów, tylko niedozwolone w świetle prawa obcowanie fizyczne za zgodą pokrzywdzonej. Przymusu nie było.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 10:04
"Odszkodowanie przyznano od zakonu, który nie miał nic wspólnego z tymi czynami, nie wiedział o nich, a gdy się dowiedział, to natychmiast potępił"

Gwałtów dokonywał:
- ich pracownik
- w czasie pracy
- na terenie pracy
- na "kliencie" firmy

Więc i pracodawca za to odpowiada

Jeśli najpierw zwyrola zwolnił to teraz mają prawo złożyć w Sądzie pozew o regres wypłat a nie odwracać się doopą od gwałconej - jak to jest w stylu Watykańczyków
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 18:13
Jak zdarta płyta kwestionujesz fakty. Nie było gwałtów. Zakonnik nie jest pracownikiem zakonu, a Ż.B. nie była klientką. Zakon nie jest pracodawcą i nie można do niego stosować przepisów jak do pracodawcy.

Poza tym zakon proponował dziewczynie dobrowolnie pomoc, ale ona jej nie przyjęła. Wolała wierzyć Fundacji oszusta Lisickiego i podżegaczom z Wyborczej, że ma szansę otrzymać 3 mln zł.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 18:48
I znów łżesz
- gwałty były bo jak sama nawet napisałaś pedofil się do nich przyznał
- pedofil był pracownikiem firmy na której to terenie gwałcił "klientkę" firmy

Nigdzie w przepisach nie ma napisane że pokrzywdzony MA OBOWIĄZEK korzystania z jakiegokolwiek wynagrodzenia za poniesione szkody/krzywdy bezpośrednio od "krzywdziciela" nie mając prawa dochodzenia swoich praw na drodze Sądowej

PRZESTAŃ ŁŻEĆ !!!

(i tak po raz kolejny: dlaczego pracodawca pedofila oferował dziewczynce bezpośrednią pomoc jeśli ponoć nie odpowiada za czyny swojego pracownika? :)) )
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 18:56
Pedofil przyznał się do czynów seksualnych, a nie gwałtów.

Nie każdy stosunek seksualny jest gwałtem, kretynie.

Poza tym nie chce mi się tłumaczyć ci zasad odpowiedzialności cywilnej w polskim prawie. Żyd tego i tak nie zrozumie, albo bezczelnie zaprzeczy. Dla ciebie, to i tak istnieje tylko jedna zasada: winien, czy nie winien, płacić nam powinien.

Eot.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 20:47
//(i tak po raz kolejny: dlaczego pracodawca pedofila oferował dziewczynce bezpośrednią pomoc jeśli ponoć nie odpowiada za czyny swojego pracownika? :)) )//

Z chrześcijańskiej litości. I nie żaden pracodawca, bo zakon nie jest pracodawcą zakonnika, po raz kolejny informuję.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Piotr Testowicz, 2019.09.04 o 15:22
Przyznanie się było "dowodem" chyba tylko w średniowieczu. I w ZSRR.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
Ikulalibal, 2019.09.04 o 15:54
//
Przyznanie się było "dowodem" chyba tylko w średniowieczu. I w ZSRR.//
A o jednym z filarów prawa rzymskiego Confessio est regina probationum (przyznanie się jest królową dowodów),to kiedy słyszał czy wiedzę czerpie wyłącznie z propagandowych agitek ?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
miarka, 2019.09.04 o 17:37
Ja to rozumiem że Piotrowi Testowiczowi chodziło o wymuszanie zeznań, a więc o to co najbardziej świadczy o barbarzyństwie sądowym. Co do średniowiecza to nieco nieprecyzyjnie, bo mimo pewnej "nadgorliwości" niektórych inkwizytorów Święta Inkwizycja zaczęła budowanie sprawiedliwych przewodów sądowych. Natomiast to co było przed Świętą Inkwizycją to była zwykła kontynuacja tego "prawa Rzymskiego".

Ale dobrze że znalazłeś to nawiązanie do wymiaru sprawiedliwości bandyckiego, pogańskiego, przedchrześcijańskiego Rzymu, bo wraz ze zjudaizowanym odłamem chrześcijaństwa, czyli protestantyzmu te bandyckie praktyki Rzymian wracają w całej rozciągłości w krajach protestanckich, zwłaszcza anglosaskich i USA, a stąd chcą promieniować i na Polskę, co właśnie widać w sprawie będącej przedmiotem notki.

Na usprawiedliwienie Piotra Testowicza dodać trzeba że właśnie to te bandyckie praktyki Rzymu "przyświecały mrokom średniowiecza" we wszystkich jego negatywach chyba tylko poza lichwą która wróciła niemal równocześnie z jego końcem i pojawieniem się protestantyzmu.

A tak przy okazji to tu się pojawia i sugestia że również w Rzymie musiano wymuszać zeznania.
Uderzenie Jezusa w policzek podczas procesu sądowego jak najgorzej świadczy o metodach "wymiaru sprawiedliwości" w tamtym czasie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
Ikulalibal, 2019.09.04 o 18:22
//Uderzenie Jezusa w policzek podczas procesu sądowego jak najgorzej świadczy o metodach "wymiaru sprawiedliwości" w tamtym czasie.//

Nawet gdybyśmy nie znali ewangelii (a przecież znamy co nie? ), to wiemy że Jezus nie był obywatelem Rzymu a co za ty idzie nie podlegał rzymskiemu sądownictwu.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
miarka, 2019.09.04 o 18:25
O, ho, ho. To jeszcze gorzej. - Podwójne standardy typowe dla prawa plemiennego.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
Ikulalibal, 2019.09.04 o 18:35
//Podwójne standardy//

Co nazywasz "podwójnym standardem" ? to że Jezus wbrew temu co myślisz nie był sądzony wedle rzymskich procedur? czy to że nie znasz ewangelii ?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
miarka, 2019.09.04 o 21:40
Podwójne standardy to
- jak Rzymianin ukraść krowa to dobrze, a jak Rzymianowi ukraść krowa to źle
- Jak Rzymianin zabił to nic się nie stało, nic się nie stało, zaś gdy nierzymianin zabił gdy Rzymianina, oj, to bardzo, bardzo źle.
- jak rzymiański żołnierz w Polska popełnić przestępstwo, to go sądzić może tylko rzymiański sąd, ale Polak nawet nie może popełnić przestępstwa w Rzym, bo wizy nie dostanie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 10:06
"I jeszcze raz proponuję. Nie pojawiaj się na tym blogu z tymi antykościelnymi fobiami"

Przestań ŁŻEĆ i POMAWIAĆ - to nie będę musiał tego prostować
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 10:09
Ani ciebie lżę, ani pomawiam.
Reaguję na twoje kłamstwa i chamski język.

Ponownie proponuję, abyś nie komentował moich notek, gdyż jesteś człowiekiem złej woli.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.01 o 18:40
"Ani ciebie lżę, ani pomawiam"

Twój pierwszy komentarz był pomówieniem a obelgi były później
Wiem że jesteś upartą sekciarą - ale tym razem znów źle trafiłaś i przejedziesz się jak na H-D
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 18:43
Nie interesują mnie twoje oceny i kumplostwo z HD.

W czasie tej dyskusji bezspornie wykazałeś, że nie znasz prawa ani faktów, a w twoich wypowiedziach kierujesz się wyłącznie nienawiścią do KK.

Tak opętanemu, jak ty, można wyłącznie współczuć.

EOT.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Wican, 2019.09.01 o 20:49
w naszej cywilizacji, wina jest indywidualna. W cywilizacjach gromadnych (np. Żydzi) stosuje się odpowiedzialność zbiorową
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 20:58
Dzięki za wsparcie. Pozdrawiam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.08.29 o 22:36
Po co łżesz? Żadne Twoje komentarze nie zostały usunięte. Natomiast po trzecim chamskim cię zbanowałam.

Moje odpowiedzi na Neonie24:

@Hades 17:05:40
Nie rozumiesz słowa sekta. Poczytaj, a potem zastosuj właściwie.

Przeczytaj też, co znaczy słowo gwałt i nie używaj, jeśli nie rozumiesz.

Poza tym, nigdzie w moim tekście nie było mowy o tym, że obcowanie płciowe z małoletnią jest moralne. Wprost przeciwnie, czyny te nazwałam haniebnymi.

Zakonnik odbył karę 4 lat więzienia i został wydalony z zakonu.

Zakon nic nie wiedział o jego ohydnych czynach. Więc z jakich powodów sądzisz, że należy go obciążać odpowiedzialnością finansową?

@Hades 17:11:34
Po raz kolejny czegoś nie doczytałeś. Fragment, który cytujesz odnosił się do innego oskarżenia - w Australii.

@Hades 17:16:07
Zakon nie jest pracodawcą dla zakonników.

Poza tym polski rząd, nawet jeśli jego decyzje się komuś nie podobają, jest rządem Polaków, a więc także Twoim.

I jeszcze jedno, ponieważ jesteś agresywny i nieuczciwy w dyskusji, blokuję Twoje dalsze komentarze.

Koniec cytatów z Neonu24.

----------------
Jeśli potrafisz, to wstrzymaj się od komentowania na tym blogu. Nie potrafisz dyskutować rzeczowo, a ja wolałabym nie musieć znosić twoich złych emocji.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.08.31 o 20:14
Czy Ty kiedykolwiek przestaniesz ŁŻEĆ jak.... aby tylko kogoś obsypać goownem i zakłamać komentarze oraz sam przekaz ???

To pytanie retoryczne, ponieważ odpowiedź od lat jej znana: NIGDY !!!!!

Na tym portalu masz problem co?
Nie masz jak sama ani usunąć niewygodnych komentarzy, ani jak zablokować nieprzychylnych Ci odpowiedzi - a to KICHA co ???

Zdążyłaś mnie w swoim stylu, w swoim komentarzu OPLUĆ wyzywając od KŁAMCÓW po czym szybciutko zgłosiłaś do ADMINISTRACJI mój komentarz DO USUNIĘCIA

To typowe dla Ciebie zachowanie: OPLUĆ, pousuwać i poblokować aby nikt nie wytknął manipulacji
(mając pełne gacie i nic na swoją obronę zablokowałaś na n24 już nie tylko mnie ale i: kowalskiejana584)

Ale tutaj LIPA i nie wyszło

Więc po raz kolejny mogę śmiało ukazać Twoje kłamstwa i manipulacje:


Rebeliantka/Manipulantka:

cyt.: "Po co łżesz? Żadne Twoje komentarze nie zostały usunięte"

Nazwałaś mnie KŁAMCĄ za to że rzekomo napisałem iż usunęłaś moje komentarze, podczas gdy tego nie zrobiłaś...

Tylko że ja NIGDZIE nie napisałem że je USUNĘŁAŚ !!!!!

HADES napisał:
cyt.: "komentarze z n24 których nie zdążyłaś usunąć"

NIE ZDĄŻYŁAŚ USUNĄĆ !!!!! a nie już usunęłaś !!!!!

I wyszłoby Ci fajne oczernienie i obrzucenie goownem mojej skromnej osóbki, gdyby Ci tutejsza administracja "nie nawaliła" i usunęła mój wyższy komentarz który obnaża Twoje zakłamanie i nieudaną próbę manipulacji

A to pech...
No cóż... Może następnym razem Ci się uda.
Wiem że będziesz próbowała
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.08.31 o 20:25
Tak, zablokowałam antypolskie i antykościelne bydło na Neonie24. A usunąć Twoje komentarze w tamtym edytorze mogę w każdej chwili.

I teraz wyj, razem z tym drugim heretykiem. Przyda wam się, jako trening do piekła.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.02 o 11:29
Napisałeś tutaj:

//@Rebeliantka 10:16:30
"Sprzeciwiający się zasądzonemu wyrokowi zwracają uwagę, że został on wydany pomimo “uzasadnionych wątpliwości”, przemawiających na korzyść oskarżonego"//

Próbowałam zrozumieć o co ci chodzi, skoro takie kwestie w ogóle nie były podnoszone w notce.

Okazało się, że zaczerpnąłeś ten fragment z dyskusji na Neonie dotyczącej innej sprawy, mianowicie oskarżenia kardynała Pelle w Australii. Zrobiłeś to specjalnie czy nie umiesz czytać?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila   
HADES, 2019.09.03 o 20:58
manipulantka:
"Napisałeś tutaj:

//@Rebeliantka 10:16:30
"Sprzeciwiający się zasądzonemu wyrokowi zwracają uwagę, że został on wydany pomimo “uzasadnionych wątpliwości”, przemawiających na korzyść oskarżonego"//

Próbowałam zrozumieć o co ci chodzi, skoro takie kwestie w ogóle nie były podnoszone w notce.

Okazało się, że zaczerpnąłeś ten fragment z dyskusji na Neonie dotyczącej innej sprawy, mianowicie oskarżenia kardynała Pelle w Australii. Zrobiłeś to specjalnie czy nie umiesz czytać?"


Pokaż mi gdzie to tutaj napisałem
Podaj Datę, oraz Godzinę - bo szukam, szukam i nie mogę odnaleźć
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.04 o 09:12
Szukaj w swoim pierwszym komentarzu, biedaku.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.01 o 17:23
Wyjaśnienie i wyrazy ubolewania dla Czytelników bloga:

Przykro mi, że musieliście Państwo czytać komentarze w ostrym języku z mojej strony.

Bloger Hades od dawna atakuje mnie i kościół przy pomocy nieprawdziwych i chamskich argumentów. Nie reaguje na prośby o nieużywanie epitetów. To samo robił pod tym wpisem.

Ponieważ w tym edytorze nie mogę usunąć jego wypowiedzi, postanowiłam odpowiadać mu pod niniejszą notką w jego stylu.

To nic nie daje - jak widać - ponieważ on czerpie dziwną satysfakcję ze stosowanego przez siebie hejtu i go się nie wstydzi.

Nie wiem, co mogę zrobić, jeśli administracja nie zareaguje.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
[...]   
HADES, 2019.09.04 o 12:04
ubliżanie
(Astra - Anna Słupianek 2019.09.04 12:04)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   ocenzurowany
Re: Przedsąd ws odszkodowania dla ofiary byłego zakonnika — pedofila 
Rebeliantka, 2019.09.04 o 13:58
Roman B. nie był zatrudniony w żadnej firmie. Był duchownym, który z powodu swoich czynów został usunięty z zakonu.

W związku z usunięciem przez Administrację poprzedniego komentarza Hadesa, zniesławiającego moją rodzinę, usuwam odpowiedź w tej części, jako nie mającą związku z tematem notki, a będącą jedynie odpowiedzią na pomówienia Hadesa.

Administracji za interwencję bardzo dziękuję.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Elementarz wyborczy
GPS → Rebeliantka
Re: Elementarz wyborczy
Rebeliantka → GPS
Re: Elementarz wyborczy
Rebeliantka → GPS
Re: Elementarz wyborczy
GPS → Rebeliantka
Re: Elementarz wyborczy
GPS → Rebeliantka
Re: Elementarz wyborczy
Rebeliantka
Re: Elementarz wyborczy
Rebeliantka
Re: Elementarz wyborczy
Rebeliantka → Wican
Re: Elementarz wyborczy
Rebeliantka
Re: Elementarz wyborczy
Rebeliantka → GPS
Re: Elementarz wyborczy
GPS → Wican
Re: Elementarz wyborczy
Wican → GPS
Re: Elementarz wyborczy
GPS → Rebeliantka
Re: Elementarz wyborczy
Wican → Rebeliantka
więcej…